Kjøp/salg av fast eiendom – bolig/hytte

Kjøp/salg av fast eiendom – bolig/hytte

Undertegnede kan bistå ifm kjøp/salg av fast eiendom - bolig/hytte.

Dersom kjøper og selger har funnet hverandre, evt. ved et generasjonsskifte ifm overføring av en eiendom, beregner jeg en ramme på 10 timers arbeid a kr. 1.600,- inkl. mva + utlegg forsikring.

Kjøpekontrakt, skjøte, egenerklæring ifm konsesjonsfrihet og oppgjør foretas da av undertegnede, herunder tinglysing av nødvendige dokumenter.

Dersom undertegnede skal bistå med ordinært salg av fast eiendom foreligger det 2 alternativer:

Alternativ A. Provisjonsbasert vederlag.

Mitt vederlag vil etter dette alternativ utgjøre 2,5 % av den kjøpesum som oppnås for eierseksjonen.

Dette inkluderer bistand ifm innhenting av heftelser på eiendommen, utarbeiding av prospekt og annonser, visninger av leiligheten, innhenting og formidling av bud, utarbeiding av kjøpekontrakt og skjøte, oppgjør etc.

Evt. utlegg i form av for eksempel tilstandsrapport, annonser, ferdigattest, grunnboksutskrifter, premie til eierskifteforsikring, premie ifm meglerforsikring vil komme i tillegg.

Alternativ B. Timebasert vederlag.

Min timepris er kr. 1.600,- inkl. 25 % mva.

Anslått tid til et salgsoppdrag av fast eiendom: 50 timer.

Dette inkluderer bistand ifm innhenting av heftelser på eiendommen, utarbeiding av prospekt og annonser, visninger av leiligheten, innhenting og formidling av bud, utarbeiding av kjøpekontrakt og skjøte, oppgjør etc.

Evt. utlegg i form av for eksempel tilstandsrapport, annonser, ferdigattest, grunnboksutskrifter, premie til eierskifteforsikring, premie ifm meglerforsikring vil komme i tillegg.

Advokatfirmaet Sigrun Pedersen MNA, Hesthaugvegen 16, 1. etg., 5119 Ulset Postadr.: P.B. 168, Ulset, 5873 Bergen
Telefon: 55 18 86 00/Mobil 909 76 923 E-mail: advokat.sigrun.pedersen@hotmail.com 
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!